Kvalita

Kvalita pelet a certifikace pro pelety

Při koupi automatického kotle na pelety vyvstává otázka, jaké pelety využívat. Pelety se liší cenou, která odpovídá jejich kvalitě, jenž souvisí především s výhřevností. V České republice dosud nebyla systémově přijata jednoznačná norma, proto se v praxi setkáváme s kombinací několika starších domácích i zahraničních norem:

 • německá norma DIN plus,
 • německá norma DIN 51731,
 • rakouská norma ÖNORM M7135,
 • česká norma ČSN P CEN/TS 14961,
 • česká technická směrnice č. 55 – 2008 (MŽP ČR).

Jednotlivé normy se odlišují především surovinou pro výrobu pelet, parametry pelet a zkušebními postupy. Německé a rakouské normy se týkají pouze dřevěných pelet, v české normě, resp. směrnici, nalezneme také specifikace pro rostlinné, kůrové a jiné druhy pelet.

Porovnání norem DIN plus, DIN 51731, ÖNORM M7135, ČSN P CEN/TS 14961 a Technické směrnice č. 55 – 2008 (MŽP ČR)

Norma:

DINPlus

DIN 51731

ÖNORM M 7135

ČSN P CEN/TS 14961

Směrnice č. 55-2008

Druh biomasy

dřevní pelety

dřevní pelety

dřevní pelety / kůrové pelety

dřevní a rostlinná biopaliva a jejich směsi

rostlinná biopaliva

Průměr pelety (mm)

 d < 10

 d < 10

 d < 10 /  d < 10

5 druhů rozměrů od 6 mm do 25 mm

 25

Délka pelety (mm)

≤ 5 x d

< 50

 5 x D /  5 x D

5 druhů rozměrů od L  5 x průměr do L  4 x průměr

-

Sypná hmotnost (kg/dm3)

≥ 1,12

> 1,0 - 1,4

 1,12 /  1,12

doporučení uvést při prodeji v obj. jednotkách

 1,12

Obsah vody % (m/m)

≤ 10,0

< 12

 10,0 / 18,0

3 třídy

 10

Obsah popela % (m/m)

≤ 0,5

< 1,5

 0,50 /  6,0

5 tříd

 6

Výhřevnost (MJ/kg)

≥ 18

17,5 - 19,5

 18,0 /  18,0

doporučuje se uvést

 16

Obsah síry % (m/m)

≤ 0,04

< 0,8

 0,04 /  0,08

4 třídy

 0,15

Obsah dusíku % (m/m)

≤ 0,3

< 0,3

 0,30 /  0,60

5 tříd

0,9

Obsah chloru % (m/m)

≤ 0,02

< 0,03

 0,02 /  0,02

4 třídy

 0,18

Otěr % (m/m)

2,3

0

 2,3 /  2,3

3 třídy

 2,3

Pomocný lisovací. prostředek % (m/m)

2

0

 2 /  2

určit druh a obsah

 6

Jemné částice % (m/m)

-

-

-

3 třídy

-

Minimální doba skladovatelnosti (měsíce)

-

-

-

 6

 6

Každá jednotlivá norma tedy řeší pelety z jiných druhů biomasy. Německé a rakouské normy DIN plus, DIN 51731, ÖNORM M7135 se zabývají pouze kvalitou dřevěných a kůrových pelet. Evropská specifikace ČSN P CEN/TS 14961 je nejvíce komplexní, jelikož charakterizuje dřevní, rostlinné i směsné pelety z biomasy a technická směrnice č. 55 – 2008 (MŽP ČR) uvádí parametry pouze pro rostlinné pelety a bylinnou biomasu.

V případě dřevních pelet (ISO 17225-2) jsou nově do jedné normy sloučeny standardy pro průmyslové a neprůmyslové pelety Třídy neprůmyslových pelet zůstávají (A1, A2, B) a k nim se přidávají třídy průmyslových pelet (I1, I2, I3).

ENplus dřevní pelety jsou rozděleny do tří tříd dle kvality použitého dřeva:

 • Třída A1 je prvotřídní kvalita používaná v kotlích a kamnech v domácnostech. Pelety jsou vyrobeny pouze z chemicky neošetřených zbytků dřeva z pil bez příměsí kůry a mohou obsahovat pouze 0,7 % popela.
 • Třída A2 se používá ve větších kotlích a při jejím spalování vzniká víc popela. V těchto peletách již může být určitá část kůry, lesních těžebních zbytků, a tedy i vyšší procento popele, max. však do 1,5 %.
 • Třída B označuje dřevěné pelety pro průmyslové využití. Zde je již dovolen větší podíl popele, výroba z použitého dřeva a vyšší procento kůry.

Náklady na vytápění peletami

Certifikace ENplus

Parametr

Jednotka

ENplus-A1

ENplus-A2

EN-B

Tvar (D)

mm

6(±1) nebo 8(±1) 1

Délka (L)

mm

3,15 ≤ L ≤ 40 2

Vlhkost (M)

% vody, jak je obdrženo

≤10

Popel (A)

% sušiny 3

≤ 0,7

≤ 1,5

≤ 3,0

Mechanická odolnost (DU)

%, jak je obdrženo

≤ 97,5 4

≤ 96,5 4

Velikost částic (F)

(3,15 mm)

% 3, jak je obdrženo

< 1

Přídavné látky

% sušiny 3

% je uveden typ a množství

Výhřevnost (Q)

MJ/kg 3, jak je obdrženo

16,5 ≤ Q ≤ 19 5

16,3 ≤ Q ≤ 19 5

16,0 ≤ Q ≤ 19 5

Objemová hmotnost (BD)

kg/m3

≥ 600

≥ 600

≥ 600

Dusík (N)

% sušiny 3

≤ 0,3

≤ 0,5

≤ 1,0

Síra (S)

% sušiny 3

≤ 0,03

≤ 0,04

Chlor (Cl)

% sušiny 3

≤ 0,02

≤ 0,03

Arsen (As)

% sušiny 3

< 1

Kadmium (Cd)

% sušiny 3

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

Chrom (Cr)

% sušiny 3

≤ 10

≤ 10

≤ 10

Měď (Cu)

mg/kg 3

≤ 10

≤ 10

≤ 10

Rtuť (Hg

mg/kg 3

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

Nikl (Ni)

mg/kg 3

≤ 10

≤ 10

≤ 10

Zinek (Zn)

mg/kg 3

≤ 100

≤ 100

≤ 100

Teplota tání popela (DT) 4

°C

≤ 1200

≤ 1100

 1. Musí být uvedeny třídy průměru (D06 nebo D08). 

 2. Maximálně 1 % pelet delších než 40 mm, maximální délka 45 mm. 

 3. Jak je obdrženo = ve vlhkém stavu (stanovení z vlhkého paliva [max. 10 %], sušina = v suchém stavu (ve stavu bez vody). 

 4. V EN 14961-2 je teplota tání popela informativní (dobrovolná). Pro certifikaci ENplus musí být dodržován a detekován limit pro deformační teplotu. Pro tento účel musí být popel generován při 815 °C.

 5. Torrefikované pelety nejsou zahrnuty v EN 14961-2 a ENplus. To je omezeno nastavením výhřevnosti na max. 19 MJ/kg.